Kezdőlap

Méhes György (Visk, 1746Kolozsvár, 1809. márc. 12.): tanár, író. ~ Sámuel apja. Tanult Máramarosszigeten, Kolozsvárt, Göttingenben, Utrechtben. 1775-től ref. pap Nagyszebenben, 1776-tól haláláig a kolozsvári ref. kollégium tanára, hol Wolf, Leibniz és Kant művei alapján filozófiát tanított. A kanti filozófiát tükröző érdekes főisk. tankönyveinek kézirata a kolozsvári ref. kollégium könyvtárába került. – M. Arithmetica (Kolozsvár, 1814); – Irod. Török István: A kolozsvári ev. ref. collegium története (II., Kolozsvár, 1905).