Kezdőlap

Meisel Tibor (Nemeskajal, 1929. máj. 25.Bp., 1986. aug. 13.): vegyészmérnök, egyetemi tanár, a kémiai tudományok doktora (1982). Egy.-i tanulmányait a Veszprémi Vegyipari Egy.-en kezdte meg, majd a bp.-i műegy.-en folytatta, és itt szerezte meg vegyészmérnöki oklevelét 1954-ben. 1954-1956 között tanársegéd a BME Hadmérnöki Karán, s innen került át az általános (és analitikai) kémiai tanszékre. A szerves vegyületek termoanalitikája és funkciós csoportjainak elemzése terén végzett kutatásaival nyerte el kandidátusi (1967), ill. doktori tudományos fokozatát. Eredményeit 85 dolgozatban foglalta össze. Oktatóként több alkalommal dolgozott külföldi egy.-eken: Egyiptomban (Kairo, 1973), Iránban (Bagdad, 1974), Indiában (Chandigarh, 1974, 1979), Peruban (1977) és Venezuelában (Caracas, 1977). – F. m. Analitikai kézikönyv (társszerző, Bp., 1974); Analitikai kémiai kislexikon (társszerző, Bp., 1978); Analysis by Physical Methods (CRC Press, Malissa, 1978); A kémiai analízis termikus módszerei (A kémia legújabb eredményei 64. Bp., 1986).