Kezdőlap

Melczer Gusztáv (Dobsina, 1869. aug. 31.Bp., 1907. okt. 3.): krisztallográfus. Tanári oklevelet a bp.-i egy.-en szerzett 1893-ban. Ásványtan-geológiából 1897-ben bölcsészdoktori diplomát kapott. Tanársegéd lett a bp.-i műegy.-en, majd a székesfővárosi II. kerületi polgári leányisk. tanára. 1897 – 99-ben a Természettudományi Társulat másodtitkára volt. Egyévi szabadságát Münchenben töltötte tanulmányai folytatása céljából. A bp.-i tudományegy.-en 1902-ben a kristálytan magántanárává képesítették. Tanulmányai m. és német szakfolyóiratokban jelentek meg. – F. m. Pyrit a Monzoni hegyről (Földtani Közl. 1902); Adatok az aragonit symmetriájához (Földtani Közl., 1904); A libethenitről (Földtani Közl. 1904); Adatok az albit pontos ismeretéhez (Földtani Közl. 1905). – Irod. M. G. (Földtani Ért. 1908.)