Kezdőlap

Melczer István (Pest, 1810. júl. 3.Bp., 1896. febr. 19.): az utolsó királyi személynök. Jogi tanulmányait 1829-ben végezte a pesti egy.-en. Eperjesen a kerületi táblához került, Sáros vm.-ben tb. esküdt lett. 1830-ban a kir. tábla hites jegyzője, s itt dolgozott a kisebb kancelláriában 1832-ig. 1832-ben ügyvédi vizsgát tett, s 1835-ben tb. ügyésszé nevezték ki. 1836-ban jegyző a hétszemélyes táblánál, 1842-ben kir. táblai bíró lett. 1848-ban Pesten nemzetőr volt. 1850-ben a kassa-eperjesi kerületi bíróságok rendezésének kir. biztosaként küldték ki, de lemondott és birtokára vonult vissza. 1861-ben a kir. hétszemélynöknek, majd kir. személynöknek nevezte ki. Midőn a hétszemélyes táblából kúria lett, 1869-ben a kir. kúria legfőbb ítélőszéki osztályához elnökké nevezte ki a kir. 1885-től a főrendiház tagja. Heraldikával és régészettel is foglalkozott. Cikkei jelentek meg az Archaeológiai Értesítőben, a Századokban, a Magy. Könyvszemlében stb. – F. m. Okmányok a kellemesi Melczer-család levéltárából (Bp., 1890).