Kezdőlap

Meltzl Oszkár (Szászrégen, 1843. okt. 18.Nagyszeben, 1905. dec. 1.): erdélyi szász kultúrtörténész, közgazdász, politikus. A m.-szász megegyezés híve. Jogot végzett és egy időre az állam szolgálatába lépett, Marosvásárhelyen főügyész (1874), de 1875-ben már a nagyszebeni német jogak. professzora, 1886 – 98 között Nagyszeben képviselője. Kiadta és jegyzetekkel látta el G. Hermann kéziratos munkáját Brassóról, összeállította az erdélyi szász lakosság statisztikáját, de néhány m. nyelvű tanulmánya is megjelent Erdély történelméből. – F. m. Az erdélyi szászok állása Magyarországban (Nagyszeben, 1878); Ipar és kereskedelem az erdélyi szászoknál a 14. és 15. században (Századok, 1893); A termelő szövetkezetekről (Pozsony, 1893). – Irod. F. Teutsch: Denkrede auf O. von M. (Nagyszeben, 1902).