Kezdőlap

Mennyei József (Kisdovorány, 1823. febr. 9.Szombathely, 1889. máj. 1.): pedagógus. Mint kegyesrendi pap bölcseletet és teológiát tanult. 1848-ban kilépett a rendből és Érsekújvárott a tanítóképző intézet tanára. Itt külön isk.-t szervezett a cigány tankötelesek számára. 1856-tól a kalocsai tanítóképző tanára, majd 1860-tól ig.-ja, 1869-től 1888-ig, nyugalomba vonulásáig tanfelügyelő. Szerk. a Sárkőzi Árvízkönyvet (Ábrahámffy Jánossal és Hang Ferenccel, Kalocsa, 1862). – F. m. Életintelmek. Elmélkedések ifjak és őregek számára (Bécs, 1860); Szabadság, tekintély és egyház (Kalocsa, 1863); Általános tanítás és tanodai neveléstan (Pest, 1866); Nevelés- és tanítástan… (I – III. Kalocsa, 1866 – 67).