Kezdőlap

Mercader Jenő (Léva, 1884. jún. 13.Bp., 1958. ápr. 8.): kohómérnök. A Bányászati és Erdészeti Főisk.-n Selmecbányán 1908-ban vaskohómérnöki oklevelet szerzett. Hosszabb amerikai tanulmányút után különböző hazai hengerművekben dolgozott. 1921-től a Rimamurány-Salgótarjáni Vasmű Rt. tulajdonában levő csehszlovákiai Korompai Vas- és Acélgyár hengerművének, majd a trineci Bánya- és Kohóvállalatok hengerművének volt a vezetője. Elméleti téren legjelentősebb eredménye a nyújtó oválüregek méreteinek megállapítására kidolgozott ~-féle formula, gyakorlati téren több korszerű szalagsor megépítése és üzembe helyezése. 1945 után részt vett a hazai kohászati üzemek korszerűsítésében és fejlesztésében. 1950-től a Kohóipari Tervező Iroda hengerműtervező osztályának vezetője volt. Elméleti eredményeit a hazai és külföldi szakirodalom egyaránt számon tartotta. – Irod. Szeless László: M. J. (Koh. L. 1958. 5 – 6. sz.); Szeless László: M. J. Műszaki nagyjaink (II., Bp., 1967).