Kezdőlap

Merényi Oszkár (Sóvár, 1895. jún. 28.Bp., 1981. márc. 19.): irodalomtörténész, tanár, az irodalomtudomány kandidátusa (1960). Középiskolai tanulmányait Eperjesen végezte, majd 1913-tól a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. m.-német szakos hallgatója, 1918-tól Körmöcbányán tanított. 1919 elején a kaposvári gimn.-ba került, belépett a szociáldemokrata pártba. A Tanácsköztársaság alatt gyermeknyaraltatási akciókat szervezett és politikai előadásokat tartott. Emiatt később vádat emeltek ellene, négy hónapi letartóztatás után elengedték, de az iskolát el kellett hagynia. 1920-22 között a nagykállói Magy. Kir. Áll. Főgimn. tanára, majd 1922-től 1941-ig a kaposvári városi felsőkereskedelmi isk.-ban oktatott. 1928. márc.-ban bölcsészdoktor lett a pécsi Erzsébet Tudományegy.-en és 1936-1941 között ugyanitt magántanár volt. 1941. szept.-ben a nyíregyházi felsőkereskedelmi isk.-ba helyezték; 1946-1966 között a közgazdasági technikum ig.-ja. Közben 1942-ben a debreceni Tisza István Tudományegy. magántanárává habilitálták. 1966-tól az MTA Textológiai Bizottsága megbízásából jelentős Berzsenyi-kutatást folytatott, ekkor jelent meg összefoglaló Berzsenyi-monográfiája. – F. m. Virágfestő (versek, Kaposvár, 1923); Adalékok a magyar kiadástörténethez a XIX. században (Bp., 1937); Berzsenyi-tanulmányok (Bp., 1936); Kozma Andor (tanulmányok és a költő posztumusz verseskötete, Kaposvár, 1941); Bessenyei György (tanulmányok, Nyíregyháza, 1943); Ismeretlen és kiadatlan Kölcsey dokumentumok (Bp., 1961); Újabb Berzsenyi-tanulmányok (Bp., 1971); Berzsenyi Dániel összes művei (utószó és jegyzetek, Bp., 1978); Berzsenyi Dániel Összes Műveinek Kritikai Kiadása. I. Költői művei. (szerk., Bp., 1979).– Irod. Iszlai Zoltán: Életmű Berzsenyi árnyékában (Élet és Irod., 1981. 13. sz.); Katona Béla: M. D. (Szabolcs-Szatmári Szle., 1981. 2. sz.); Lukácsy Sándor: M. D. (Irod. tört. Közl., 1981. 3. sz.); Wéber Antal: M. D. (Irod. tört. 1981. 3. sz.).