Kezdőlap

Merényi Varga László (Baja, 1942. ápr. 21.Szeged, 1975. jún. 8.): pedagógus, irodalomtörténész. A szegedi JATE-en tanári oklevelet szerzett magyar–latin szakon (1965). Szikszón tanított a Szepsi Csombor Márton Gimn.-ban, melynek ig.-ja volt. 1971-től a szegedi JATE tanársegédje, majd adjunktus a régi m. irodalomtörténeti tanszéken. Tanulmányait a hazai reneszánsz irodalom tárgyköréből írta. Publikált még novellákat, népművelő cikkeket, kritikákat. – M. Thordai János Epiktetosz fordításának stíluskérdéséhez (Szeged, 1973); A humanista elégia és epigramma az egykorú elmélet tükrében (Filol. Közl., 1975. 4. sz.); Rimay János: Kiben kesereg a magyar nemzetnek romlássán s fogyássán (posztumusz, A régi magyar vers, szerk. Komlovszki Tibor, Bp., 1979). – Irod. Kovács Sándor Iván: M. V. L. (Irod. tört. Közl., 1975. 5-6. sz.).