Kezdőlap

Mérey Mihály, báró (? , 1500? , 1572. febr. 26.): jogtudós, királyi személynök, nádori helytartó. Thurzó Elek kir. helytartó udvarában jogi tanulmányokat folytatott és a hivatali pályára lépvén 1544-ben kir. személynök lett, mely hivatalt 1563-ban a nádori helytartósággal cserélte fel. 1563-ban bárói rangot kapott. 1551-ben Ferdinánd kir. megbízásából részt vett a Quadripartitum c. törvénygyűjtemény szerkesztésében.