Kezdőlap

Mérő József (Németboly, 1879. nov. 3.Pécs, 1963. dec. 27.): levéltáros, szerkesztő. A bp.-i tudományegy.-en hittudományból doktorált (1908). 1903-19-ben káplán, püspöki levéltáros, szentszéki jegyző, majd püspöki titkár volt. Kilépett az egyházi szolgálatból. 1922-től Baranya vm. allevéltárnoka, majd főlevéltárnoka. Levéltári munkáján kívül 1929-től 1947-ig, nyugdíjazásáig Baranya vm. anyakönyvi ügyeinek előadója volt. Szerk. a Baranya vm. Hivatalos Lapját (1933–44). A levéltárak államosításakor szolgálatba hívták és 1950-től 1957-ig, végleges nyugdíjazásáig levéltárosként működött. Elkészítette a Baranya m.-i levéltári anyaghoz az első levéltári segédletet. Cikkeit a Dunántúli Napló, a Levéltári Híradó és a Pécsi Műszaki Szemle közölte. – Irod. Kopasz Gábor: M. J. 1879-1963 (Levélt. Közl., 1967. 1. sz.).