Kezdőlap

Mester György, Mahler (Elek, 1918. ápr. 22.Elek, 1977. aug. 16.): tanár, néprajzkutató. Szegeden a Polgári Isk.-i Tanárképző Főisk.-n magyar–német–történelem szakos tanári oklevelet szerzett. Eleken az általános isk.-ban és a gimn.-ban tanított. Közben a szegedi tudományegy.-en középisk.-i tanári oklevelet kapott és a debreceni tudományegy.-en etnográfiából és folklórból doktorátust szerzett. (1976). Behatóan foglalkozott az eleki népszokásokkal, a falu német népi kultúrájával; tanítványait is bekapcsolta a néprajzi gyűjtésbe, az isk.-ban honismereti szakkört szervezett. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) Békés m.-i szervezetében a Néprajzi Szakosztály titkára volt. – F. m. Eleki német gyermekdalok, mondókák és szöveges játékok (Banner Józseffel, Néprajzi Közl., 1966. 1–2. sz.); Brauchtum der Fasten- und Osterzeit bei der Eleker Deutschen (Acta Ethnographica, 1968); Kinderlieder, Sprüche und Spiele der Deutschen in Elek (Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen, Bp., 1975); Jeles napi szokások az eleki németeknél (disszertáció, kézirat a debreceni tudományegy. Néprajzi Intézetének archívumában, 1976). – Irod. Gunda Béla: Megemlékezés M. Gy.-ről (Békési Élet, 1978. 2. sz.).