Kezdőlap

Mester János (Magyarpécska, 1879. szept. 15.Solymár, 1954. jún 1.): filozófus, pedagógus, egyetemi tanár, pápai prelátus. Rómában a pápai Gergely-egy.-en bölcsészeti és hittudományi oklevelet szerzett. 1915-ben a bp.-i egy.-en filozófiai doktorrá avatták. Teológiai tanárkodás után 1930-tól a szegedi egy. filozófiai tanszékének ny. rk., 1934-től ny. r. tanára. 1949-ben nyugalomba vonult és azóta Solymáron élt. Tagja volt több tudományos egyesületnek. – F. m. Kelet nagy gondolkodói (Bp., 1927); Pierre Janet és Freud lélektani eredményei (Psychologiai tanulmányok, Bp., 1929); Az olasz nevelés a XIX. és XX. században (Bp., 1936); Vico Ker. János az olasz pedagógiai gondolkozás úttörője (Bp., 1939); A tanulás lélektana (Szeged, 1941).