Kezdőlap

Mészáros István (Dés, 1899. máj. 15.Innsbruck, 1975. nov. 12.): testőrezredes. A hadapródiskola elvégzése után 1917-ben avatták zászlóssá. Az első világháborúban hadnagyi rendfokozatot ért el. 1923-ban főhadnagy lett, és a 9. gyalogezredben különböző beosztásokban szolgált. 1940-43 között az V. hadtestnél teljesített szolgálatot, 1942-től alezredes. 1943. máj. 1-jétől 1944. okt. 16-ig a 9. Hunyadi János gyalogezred zászlóaljparancsnoka. Egységét Bp.-re rendelték a Kormányzó védelmének megerősítésére. A nyilas puccs alkalmával Szálasi oldalára állt, aki ezért a testőrség parancsnokává és 1944. nov. 1-jétől ezredessé nevezte ki. A második világháború végén amerikai fogságba került, majd szabadulása után Nyugaton maradt.