Kezdőlap

Mészáros József (Kunágota, 1936. okt. 29.Bp., 1985. márc 20.): geológusmérnök, a földtudomány kandidátusa (1985). A geológiai technikum befejezése után (1955) a Földtani Intézetben a tokaj-hegyaljai és a bakonyi térképezésben vett részt. A leningrádi Bányászati Egy.-en 1965-ben szerzett geológusmérnöki diplomát. Ismét a Bakonyban, 1972-ben és 1975-ben Mongóliában, 1976-tól Nagyegyháza környékén dolgozott. Részt vett a kőszénprognózisban és a felső-kréta barnakőszén előkutatásban. 1981-től kizárólag tektonikával foglalkozott. Tevékenysége főleg a Bakony szerkezetének és ásványi nyersanyagainak kutatására terjedt ki. Szoros kapcsolatot fedezett fel a szerkezetfejlődés és a nyersanyag-akkumuláció között. A vízszintes elmozdulások rendszerének felismerése és jelentősége, valamint a Kárpát-medence ollós bezáródási övére vonatkozó elmélete jelentősen befolyásolja a hazai tektonikai szintézist. Több mint 20 közleménye jelent meg. – F. m. Szerkezetföldtani törvényszerűségek a Bakony hegység DNy-i részén és a nyersanyagkutatás (kand. ért. 1983); Nagyméretű vízszintes eltolódás a Bakony Ny-i részén és szerepe a nyersanyagkutatásban (Földtani Intézet Évi Jelentése 1980-ról, Bp., 1982); – Irod. Nagy Elemér: M. J. emlékezete (Földtani Intézet Évi jelentése az 1985. évről, Bp., 1987).