Kezdőlap

Mészáros László (Bp., 1905. szept. 18. - SZU, 1945. szept. 5.): szobrász, Mészáros Márta filmrendező apja . Sokgyermekes munkáscsaládból származott. Ötvösinasként kezdte pályáját, majd felszabadulása után három évig Mátrai Lajos és Simay Imre növendéke volt az Iparművészeti Isk.-n. 1928-ban szerepelt először a Nemzeti Szalonban egy férfifej-tanulmánnyal. 1935-ig sok kiállítás részvevője. A 30-as évek elején bekapcsolódott az illegális mozgalomba. Plaketteket és szobrokat mintázott a Vörös Segély részére a sütőmunkások sztrájkja alkalmából. 1932-től 1934-ig megszakításokkal ösztöndíjasként Rómában tartózkodott. Tagja volt az 1934-ben alakult Szocialista Képzőművészek Csoportjának. 1935-ben családjával együtt az SZU-ba emigrált. Itt elsőnek egy moszkvai isk. épületére készített életnagyságú munkásfigurát, majd megmintázta Kun Béla portréját. 1936-ban Frunzéban (Kirgizia) telepedett le, és az ottani kormánypalota részére dombormű-sorozatot tervezett. Fontos szerepe volt Frunze város arculatának kialakításában. Kora szocialista törekvésű szobrászatának egyik legtehetségesebb képviselője. A görög és egyiptomi művészet tanulmányozásán át jutott el egyéni, a modem m. szobrászatot képviselő stílusához. A sztálini törvénytelenségek áldozata. Jelentősebb hazai művei Fiatal munkás; Ülő Munkás; Mongol tavasz; Séta a természetben; Önarckép (1927 – 29 között); Tékozló fiú (1930); Határnéző; Ismeretlen tó; Illegális plakettek; Szabadság (1933 – 34). Művei az MNG-ben, magángyűjtőknél és a frunzei múz. ban vannak. – Irod. Vértes György: M. L. (Szabad Műv. 1953): Henszlmann Lilla: M. L. Emlékkiállítás (Szabad Műv. 1953): Kontha Sándor: M. L. (Műv. tört. Kiskvtár, Bp., 1961); Kontha Sándor: M. L. (Bp., 1963.)