Kezdőlap

Meszlény Artúr (Bp., 1875. okt. 10.Bp., 1937. márc. 23.): bíró, ügyvéd jogi író. 1898-tól bírósági szolgálatot teljesített, 1914- től az igazságügymin.-ba berendelt bp.-i törvényszéki bíró, 1917-től ítélőtáblai bíró. Nyugdíjba vonulása után, 1921 – 37 között bp.-i ügyvéd, 1929-ben egy.-i c. rk. tanár. A Polgári Jog c. szakfolyóirat egyik alapítója (1925) és szerk.-je. Elsősorban a polgári jogot művelte, fejtegetéseinek polgári- liberális felfogásban társadalomtudományos alapot igyekezett konstruálni, a magánjogot a társadalmi szervezet jogának tekintette. Későbbi elméleti műveiben kifejtette, hogy a jogalkotásnak az individuálisról az organikus társadalomelfogásra kell áttérnie. – F. m. Kartellek és trösztök (Bp., 1906); A svájci polgári törvénykönyvről – magánjogi tanulmány társadalomtudományi alapon (Bp., 1909); A polgári perrendtartás rendszeres kézikönyve (Jancsó György munkájának átdolgozott 2. kiadása, Bp., 1912); Csődön kívüli kényszeregyezség és kényszerfelszámolás (Bp., 1916); Tisztességtelen verseny (Bp., 1923); The Influence of War upon Contracts (Bp., 1932). – Irod. Emlékkönyv M. A. 60. születésnapjára (Bp., 1936).