Kezdőlap

Meszlény Jenő (Kisdém, 1814Pozsony, 1900. jún. 20.): hivatásos katona, 48-as szabadságharcos, Kossuth Lajos sógora. 1832-től hadapród a 32. gyalogezredben. 1834-től a bécsi m. kir. testőrség tagja. 1838-tól főhadnagy a német-bánáti határőr-gyalogezrednél. 1848 – 49-ben előbb alezredes és komáromi térparancsnok, ezután ezredes és Kiss Ernő helyettese. Világos után 1849. nov. 16-án Aradon halálra, majd 10 évi várfogságra ítélték. Miután 1850. jún. 20-án kegyelmet kapott és az aradi kazamatákból szabadult, Veszprém vm.-i birtokán élt. – Irod. Hellebronth Kálmán: A magyar testőrségek névkönyve 1760 – 1918 (Bp., 1940).