Kezdőlap

Mezey György Lóránd (Kolozsvár, 1920. jan. 27.Bp., 1985. okt. 17.): ref. lelkész, esperes. Elemi iskoláit Kolozsvárott végezte. Zilahon érettségizett. 1948-ban Pécsett államtudományi, 1950-ben Szegeden jogtudományi doktorátust szerzett. Teológiát Pápán tanult. 1949-50-ben segédlelkész Esztergomban, 1951-től Tatabányán lelkész, 1954-1964 között a Komáromi Ref. Egyházmegye esperese, 1970-től 1984-ig – nyugdíjba vonulásáig – a pestimrei gyülekezet lelkésze. 1981. nov. 7-én a bukaresti Román Ortodox Teológián teol. doktorátust szerzett A keresztyén felelősség dogmatikai alapjai c. román nyelvű disszertációjával. Cikkei a Református Egyház, a Reformátusok Lapja, a Komárom Megyei Dolgozók Lapja hasábjain jelentek meg. – Irod. M. Gy. L. (Reformátusok Lapja, 1985).