Kezdőlap

Meznerics Iván (Szabadka, 1907. nov. 8.Bp., 1988. dec. 26.): jogász, egy.-i tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1970). Jogi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en folytatta, 1934-ben sub auspiciis jogtudományi doktorrá avatták. 1934-1978 között a Magyar Nemzeti Bank alkalmazásában állt. 1938-ban bírói, ügyvédi vizsgát tett. 1946-ban védte meg magántanári habilitációját. 1957-től a bank jogügyi osztályának vezetője, 1963-tól ig.-i rangban. 1965-től oktatott a szegedi József Attila Tudományegy. Jogi Karának államigazgatási és pénzügyi jogi tanszékén, 1970. aug.-ban nevezték ki egy.-i tanárrá. Kutatási területe a pénzügyi jog volt; devizajoggal, a bankokkal, a nemzetközi fizetések jogával, továbbá gazdaságirányítási kérdésekkel, vállalati pénzügyi joggal, a szövetkezeti jövedelemszabályozás elméletével foglalkozott. Születésének 80. évfordulójára Szegeden Emlékkönyvet adtak ki. – F. m. A megyei büntető igazságszolgáltatás a 16-19. században (Bp., 1933); A magyar közigazgatás szervei, 1869-1937 (Torday Lajossal, Bp., 1937); Devizajog (Simon Gyulával és Hidas Jánossal, Bp., 1959); Bankügyletek a szocialista gazdálkodásban (Bp., 1963); Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodás új rendszerében (Bp., 1969); Pénzügyi jog a szocialista gazdálkodásban és a nemzetközi kapcsolatokban (Bp., 1972, 1977); A bankok államosításától a gazdasági mechanizmus reformjáig (többekkel, Bp., 1972); Vállalati pénzügyi jog (Dáni Sándorral és Lakuska Pállal, Szeged, 1980); A pénzügyi jognak a vállalati és szövetkezeti jövedelemszabályozásra vonatkozó része (Bp., 1982, 1983). – Irod. Ferenczy Endre: M. I. (1907-1989) (Jogtud. Közl., 1989. 6. sz.).