Kezdőlap

Mezősi Károly, Metzner (Földeák, 1907. jan. 15.Kiskunfélegyháza, 1971. júl. 4.): történész, irodalomtörténész, múzeumigazgató. Egy.-i tanulmányait a szegedi tudományegy.-en (1924–28) és Bécsben végezte (1928–29). Szegeden doktorált (1928), magyar-történelem szakos tanári oklevelet szerzett (1930). 1930-tól tanítóképzői, majd gimn.-i tanár, később ig. Kiskunfélegyházán; közben 1935–36-ban a bécsi Magy. Történetkutató Intézet ösztöndíjasa. Egy.-i magántanárrá habilitálták (1944). 1952–63-ban a kiskunfélegyházi Kiskun Múz. ig.-ja, majd 1963-tól 1968-ig, nyugdíjazásáig a Pest m.-i múz.-ok ig.-ja volt. Foglalkozott az Alföld településtörténetével, Petőfire és családjára vonatkozó életrajzi kutatásokkal, Móra Ferenc kiskunfélegyházi tevékenységével. – F. m. Kiskunfélegyháza határtörténete (Kiskunfélegyháza, 1932); Bihar vármegye a török uralom megszűnésének idejében (1692) (Bp., 1943); A kiskunfélegyházi Állami Tanítóképző Intézet 5 éves története (Kiskunfélegyháza, 1947); Petőfi családja a Kiskunságban (Bp., 1961); Petőfi és családja Dömsödön (Bp., 1964); Közelebb Petőfihez (tanulmányok és cikkek, Fekete Sándor előszavával, Bp., 1972). – Irod. Tamás Anna: M. K. (Irod. tört., 1971. 4. sz.); Fekete Sándor: M. K. (Irod. tört., Közl., 1971. 4. sz.).