Kezdőlap

Micsk (?? , 1342 v. 43): bán. Az Ákos nembeli Mihály fia. Tarkői Rikolffal együtt már a rozgonyi csata előtt az Abák ellen harcolt, a csatában kitüntette magát (1312. jún. 15.). Később Csák Máté, majd Borsa Kopasz zempléni hívei ellen fordult. 1312-től 1315-ig sárosi várnagy. 1321 – 22-ben sárosi és zempléni ispán. 1322-ben kir.-néi udvarbíró. 1323 – 24-ben kir.-néi tárnokmester, sárosi és zempléni ispán, 1325-től 1342-ig szlavón bán.