Kezdőlap

Micskey Imre (Mezőszentgyörgy, 1820. aug. 1.Cece, 1899. jan. 14.): vízépítő mérnök. Tanulmányait Bécsben és Pesten a Mérnöki Intézetben végezte 1844-ben. Gyakorlati működését uradalmi mérnökként kezdte, 1859-től a Sárvízi Nádor Csatorna Társulat ig. mérnöke s az 1863-as aszály idején jelentős öntözési provizóriumokat létesített a csatorna mentén, 1871-től a közmunkaés közlekedésügyi min. elnöki, majd vízépítési osztályának vezetője nyugdíjaztatásáig, 1887-ig. Irodalmi munkássága számottevő. Vízépítési ügyeink kezelése és az ügyvitel nehézségei (Gazdasági Mérnök, 1882) c. cikksorozatában a vízügyi szolgálat szervezetének korszerű és szakszerű kiépítését sürgette. – F. m. A Sárrétség öntözése… (Székesfehérvár, 1863); Vízjogi és vízmivelési alapismeretek kézi könyve (Pest, 1868). – Irod. Sárközy Imre: Régibb vízimérnökeink (Bp., 1897).