Kezdőlap

Miesbach Alajos (Ausztria, ?? , 1857. okt. 3.): osztrák származású téglagyáros és bányatulajdonos. Az 1838. évi pesti árvizet követő fellendülő építkezések hatására költözött Bécsből Mo.-ra. Rákoson téglagyárat létesített, melyet fa helyett már széntüzeléssel üzemeltetett. A téglagyártáshoz szükséges szén biztosítására 1840-ben bérbe vette az Esztergom vm.-i csolnoki és mogyorósi vallásalapítványi, 1846-ban a tokodi papneveldei és 1851-ben a dorogi főkáptalani szénjogokat: Érdeme, hogy lehetőséget teremtett az esztergomi szénmedence bányászatának kifejlesztésére. A bányákat halála után a szarkási bánya bérletével együtt unokaöccse, Drasche Henrik vette át, ezzel művelésük a Pesti tégla és kőszénrészvénytársulat kezébe került. A termelt szenet kezdetben a pesti téglaégetők, gőzmalmok és a dunai hajózás használta. – Irod. Hantken Miksa: A magyar korona országainak széntelepei és szénbányászata (Bp., 1878); Székely Lajos: Az esztergomvidéki szénmedence bányászatának fejlődése (Bp., 1961).