Kezdőlap

Mihál Farkas (17. sz.): énekeskönyvíró, közrendű csíki székely. Kéziratos énekeskönyvében, amelybe nevét többször beírta, 108 ének van feljegyezve. Ezek közül 105 egyházi ének, egy históriás ének, egy verses passio s egy iskolai drámatöredék. – Irod. Szabó T. Attila: Kéziratos énekeskönyveink (Zilah, 1934).