Kezdőlap

Mihálka Antal (Vác, 1810. dec.Pest, 1867. aug. 12.): orvosdoktor, tanár. 1827-ben belépett a kegyesrendbe, de teológiai tanulmányai befejezése előtt elhagyta a rendet és orvos lett. 1842-ben az állatorvosi (akkor: baromorvoslási) intézetben a természetrajzot, az állattenyésztést, a ménes- és a gyógyszertant adta elő. 1846 – 50-ben a József Ipartanoda természetrajz- és áruismeret-tanára volt, majd fiúnevelő intézetet nyitott, 1862-től a pesti főreálisk.-ban tanított természetrajzot. Természetrajz-tankönyveit sokáig használták. – Irod. Orsz. Tanáregyesületi Közl. (1867).