Kezdőlap

Mihalovits János (Privigye, 1877. máj. 31.Bp., 1939. jan. 3.): jogász,bányamérnök, egyetemi tanár, technikatörténész. Bp.-en jogi (1901), Selmecbányán bányamérnöki oklevelet szerzett (1906). Gölnicbányai és zágrábi bányahatósági működés után 1911-ben a selmeci Bánya- és Erdőmérnöki Főisk.-n a bányajogi tanszék vezető tanára. A főisk.-val Sopronba települt, 1934-től egy.-i tanár volt. A Bányászati és Kohászati Lapokban és az egy.-i közleményekben megjelent írásaiban foglalkozott a bányászati társládaintézmény történetével, a középkori bányarendtartással, a Bányászati Ak. alapításával. Lefordította Agricola 1556-os De re metallica c. művét. – M. A négyszázharminc éves magyar bányatársládai intézmény eredete és fejlődésének írott emlékei 1854-ig (Sopron, 1925); Az első bányatisztképző tanintézet alapítása Magyarországon (Bp., 1935); Die Entstehung der Bergakademie in Selmecbánya und ihre Geschichte bis 1846 (Sopron, 1936). – Irod. M. J. (Bány. és Koh. L., 1939).