Kezdőlap

Miháltz István (Árpástó, 1897. máj. 9.Szeged, 1964. márc, 16.): geológus, egyetemi tanár, a föld- és ásványtani tudományok kandidátusa (1952). Tanult a debreceni és a kolozsvári tudományegy:-en. 1922-től a szegedi egy. földtani intézetében gyakornok, 1924-től tanársegéd, 1939-től adjunktus, 1947-től intézeti tanár, 1952-től tanszékvezető docens, 1956-tól egy.-i tanár. A Nagy Magyar Alföld negyedkori rétegeinek felépítéséről és fejlődéstörténetéről részletes anyagvizsgálati tényekre támaszkodó földtani összegezés megalkotója. A tömeges pollenvizsgálatok és üledékföldtani laboratóriumi vizsgálatok első hazai alkalmazója a földtani negyedkor kutatásában. Nagyméretű földtani felvételezései: 1942 – 43-ban a Duna-Tisza-csatorna nyomvonalának geológiai vizsgálata, 1948-ban a Tiszalöki Vízierőmű helyén végzett földtani feltárás, 1950 – 51-ben az Alföld újratérképezése, 1952-ben a tervezett szegedi vízlépcső hidrogeológiai feltárása. – F. m. Homokszemnagyság helyszíni meghatározása (Földtani Közl. 1952); Az Alföld negyedkori üledékeinek tagolódása (Bp., 1953); A Duna-Tisza köze déli részének földtani felvétele (A Magy. Állami Földtani Int. Évi jelentése 1950-ről, Bp., 1953); Erosionszyklen- Anhöufungszyklen (Acta Min. Petrogr. VIII., Szeged, 1955); Geology of the near-surface layers of the Great Playns of Southern Hungary (Acta Geologica Hung. 1965); A Tiszavölgy, déli részének vízfőldtana (Hidrológiai Közl. 1965). – Irod. Kriván Pál: M. I. emlékezete (Földtani Közl. 1965).