Kezdőlap

Mika Sándor (Brassó, 1859. febr. 12.Bp., 1912. máj. 1.): történész, tanár. A kolozsvári, berlini és párizsi egy.-eken végezte tanulmányait. 1879-ben bölcsészdoktori és tanári oklevelet szerzett Kolozsváron. A kolozsvári, majd a bp.-i egy. magántanára. Brassói, majd bp.-i gimn. tanár volt, 1895- től az Eötvös-kollégium tanára. Itt nagy hatást gyakorolt, főleg kútfőkritikai módszerével és egyetemes történeti távlataival a fiatal történésznemzedékre (Szekfű Gyula, Eckhart Ferenc stb.). Tanulmányaiban részben a középkori egyetemes történet, részben az erdélyi fejedelemség kérdéseivel foglalkozott. Tankönyveket, történeti olvasókönyveket is szerk. – F. m. Richelieu (Kolozsvár, 1879); Weiss Mihály (Bp., 1893); A hűbériség és a keresztes hadjáratok kora (Bp., 1900). – Irod. M. S. (Századok, 1912. 5. sz.)