Kezdőlap

Mikes Imre, Gallicus (Bp., 1900. febr. 9.Kihei, Hawaii, USA, 1990. márc. 30.): újságíró, szerkesztő. Tengerésznek készült, majd az újságíró pályát választotta. 1920-ban Szatmárban a Szamos c. lap szerkesztőségében kezdte az újságírást. 1935-ig működött a kolozsvári Keleti Újságnál, a Brassói Lapoknál, majd főszerk.-je lett a Nagyváradi Naplónak. Munkatársa volt a Korunknak is. Részt vett a Metamorphosis Transsylvaniae c. kötet szerkesztésében (1934). Egy cikksorozatáért, amely a Brassói Lapokban jelent meg (A Dnyeper partján minden csendes) három és félévi, az Erdély útja c. kötetéért két és félévi börtönre ítélték Romániában, majd 1936-ban Mo.-ra toloncolták. A könyvet Mo.-on is elkobozták. Bp.-en belépett Az Újság c. napilap szerkesztőségébe, ez a lap küldte ki Párizsba tudósítónak, 1938 őszétől a Magyar Nemzet tudósítója is volt. 1941. jan. 8-tól használta mint tudósító a Gallicus nevet. 1947-ig tudósított, 1946-tól mint a m. követség sajtóelőadója is. Nagy Ferenc lemondása után emigrációba vonult. Megindította a Nyugati Hírnök c. hetilapot, valamint annak francia változatát (Courrier de źOccident). Lapja 1952 őszén szűnt meg. 1951-től 1976-ig a müncheni Szabad Európa Rádiónál dolgozott, a Reflektor c. műsort szerk. 1982-től Hawaii-n élt. – F. m. Erdély útja (tanulmány, Brassó, 1930); Arzén (r., Brassó, 1931, Pozsony, 1933); A francia prostitúció (tanulmány, Párizs, 1933); Erdély útja Nagymagyarországtól Nagyromániáig (I-II., Kolozsvár, 1936); Reflektor (Történelmi dokumentumok, München, 1977). – Irod. Borbándi Gyula: Lelkiismerete parancsai szerint. A kilencvenéves M. I. (Magy. Nemzet, 1990. febr. 9.).