Kezdőlap

Mikes János, gróf (Zabola, 1876. jún. 27.Répceszentgyörgy, 1945. márc. 28.): r. k. püspök, c. érsek. Teológiai tanulmányait az innsbrucki egy, teológiai karán végezte. Pappá szentelése után 1899-től Gyergyóújfaluban káplán, majd plébános, 1906- tól Székelyudvarhelyt plébános. Itt új kat. főgimn.-ot építtetett, a régit nevelőintézetté alakíttatta át. 1911-től szombathelyi megyéspüspök volt. A kat. klérus legbuzgóbb legitimistái közé tartozott. IV. Károly első visszatérésekor, 1921-ben nála szállt meg s onnan indult Bp. felé. 1936-ban betegsége miatt a püspökségről lemondott és ugyanakkor c. érsek lett. Almássy László Afrika-kutatót expedícióinak megszervezésében számottevően támogatta. – Irod. Géfin Gyula: A szombathelyi egyházmegye története (I – III., Szombathely, 1929 – 1932).