Kezdőlap

Mikes Kelemen, gróf (Zabola, 1820Nagyszeben, 1849. jan. 21.): földbirtokos, erdélyi reformpolitikus, az 1848 – 49-es szabadságharc hőse. A kolozsvári kir. líceumban tanult, joggyakornok volt Marosvásárhelyt. Rendületlen híve gr. Mikó Imre reformpolitikájának. 1848 nyarán Kolozsváron a honvéd lovasság szervezéséhez fogott. A katonai pályán gyorsan haladt előre. 1849 jan.- jában már a felső erdélyi hadsereg lovassági vezénylő parancsnoka. A székely lovasság főparancsnokaként ágyúgolyótól találva esett el Nagyszebennél. – Irod. Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai (Sepsiszentgyörgy, 1903).