Kezdőlap

Mikes Mihály, gróf (?Csesztve, 1721. jan. 6.): nagybirtokos erdélyi főnemes. 1691-ben Háromszék főkapitánya, 1700-ban Belső-Szolnok vm. főispánja lett. Császárpártiságáért I. Lipóttól 1693-ban bárói, 1696-ban grófi rangot kapott. 1703-ban a kurucok ellen harcolva fogságba esett s Rákóczi hűségére állt. 1707-ben a marosvásárhelyi ogy. szenátorrá választotta. 1707 – 08-ban és 1710-ben az Erdélyből a román fejedelemségekbe szorult kuruc bujdosók parancsnoka generálisi rangban. 1713-ban erdélyi főkormányszéki tanácsos.