Kezdőlap

Miklós (m. sz.): püspök Győrött (1052 – 1064); I. András király jegyzője, a Tihanyi alapítólevél fogalmazója (1055), lehet hogy ő volt az első m. krónikaíró is, ő foglalta először írásba a magyarok eredetének, honfoglalásának, kalandozásainak és az első kir. uralkodásának történetét egy olyan szövegben, amely elveszett, és amelynek egykori létére a későbbi krónikákból tudunk visszakövetkeztetni. – Irod. Horváth János: M. püspök és a tihanyi alapítólevél (Magyar Nyelv, 1955).