Kezdőlap

Miklós Ödön (Kötcse, 1895. márc. 19.Nagycsepely, 1955. aug. 22): református lelkész, egyháztörténész. Teológiai tanulmányait Pápán és Utrechtben végezte. 1921-22-ben Pápán teológiai tanár, 1922-től Nagycsepelyen ref. lelkész. 1944-ben a debreceni egy.-en magántanárrá habilitálták. Figyelemreméltó tanulmányokat írt a holland–magyar művelődési kapcsolatokról és a magyar prot. egyházak 16. sz.-i egyházalkotmányi kérdéseiről. Lefordította Kuyper Ábrahám: A kálvinizmus politikai jelentősége c. művet (Bp., 1923). – F. m. A groningeni egyetemen tanult magyarok névsora (Pápa, 1917); Holland intervenció a magyar protestantizmus érdekében (Pápa, 1918); A magyarok perei a leideni rektor előtt (Pápa, 1927); Magyar diákok a leideni Staten Collegeben (Debrecen, 1928); A magyar református egyházalkotmány kialakulása a reformáció századában (Pápa, 1942). – Irod. M. Ö. tudományos irodalmi munkásságának jegyzéke (összeáll. Soós Béla, Debrecen, 1944).