Kezdőlap

Miklósy István (Zemplénrákóc, 1857. aug. 22.Nyíregyháza, 1937. okt. 29.) gör. kat. püspök. Bp.-en és Ungvarott végezte a teológiát 1877 – 83-ban, 1884-ben szentelték pappá. 1890. nov.-ben a munkácsi püspök mint pápai titkos káplánt szentszéki ülnökké nevezte ki. 1893. dec.-ben sátoraljaújhelyi paróchus lett. Mindvégig püspöki titkár volt. 1894-ben kerületi esperes, 1905-ben Zempléni főesperes. 1913-ban nevezték ki a hajdúdorogi egyházmegye püspökévé. Az egyházmegye első püspöke volt. 1914-ben az egyházmegye székhelyén, Debrecenben sikertelen bombamerényletet követtek el ellene. A bombamerénylet után az egyházmegye székhelyét Debrecenből Nyíregyházára helyezte át. Megszervezte az új egyházmegye kormányzatát. 1916-ban bevezette a gregorián (Gergely-) naptárt. Kiadatta revideált szöveggel m. nyelven a legszükségesebb liturgikus könyveket.