Kezdőlap

Miklósy Zoltán (Lapásgyarmat, 1883. márc. 12.Bp., 1962. febr, 18.): levéltáros, történész. Tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte. 1909-ben tanári, 1912-ben bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1912- től polgári isk. tanár Sarkadon, 1913. ápr.- tól Selmecbánya városi főlevéltárosa, 1918- tól Bp.-en az Orsz. Levéltárban teljesített szolgálatot, 1922-től a Gyűjteményegyetem megszervezése után fogalmazó, ill. tudományos allevéltárnok. 1934-től levéltárnok, 1943 – 49-ben orsz. főlevéltárnok. Főleg középkori problémákkal foglalkozott. – F. m. II. Endre és a trónkeresők (Budafok, 1911); Nagy Lajos tüzérségé (Hadtört. Közl. 1920); Tengeri hajóhadunk a középkorban (Bp., 1933); Hiteles hely és iskola a középkorban (Levéltári Közl. 1940 – 41). – Irod. Bakács István: M. Z. 1883 – 1962 (Levéltári Közl. 1962. 2. sz.).