Kezdőlap

Mikó Ferenc, Hidvégí Mikó (Olthídvég, 1585Baca, 1636. márc. 21.): politikus, diplomata, emlékiratíró. 1600-tól Barcsai András, 1602-től Bethlen Gábor apródja, titkára. Az 1603. júl. 17-i brassó-alabor- völgyi vesztett csata után Bethlen Gáborral Temesvárra, ill. Nándorfehérvárra menekült. Hazatérve hídvégi és oltszemi birtokain gazdálkodott. 1610-ben csíki vicekapitány. 1611-ben részt vett a Serbán Radul elleni hadjáratban. 1613-tól Csík-, Gyergyó és Kászonszék főkapitánya. 1613-ban építtette Csíkszeredán a máig is meglevő Mikóújvárát. 1617-től főudvarmester, 1622-től kincstartó. Többször teljesített diplomáciai megbízatást a török udvarban és nyugati uralkodóknál. 1625-ben Bethlen Gábor leánynézőbe küldte Brandenburgi Györgyhöz, Katalin apjához. A pozsonyi békékötésen (1626) ő volt a fejedelem fő követe. Érdemeiért jelentős birtokadományokban részesült. Emlékirata 17. sz.-i történelmünk egyik jelentős forrása. – M. Hidvégi Mikó Ferenc históriája a maga életében történt erdélyi dolgokról 1594 – 1613 (Kiadta Kazinczy Gábor, Pest, 1863). – Irod. M. F. (Keresztény Magvető, 1875.)