Kezdőlap

Mikó János (?Bécsújhely, 1478): üvegfestő. Valószínűleg Erdélyből vándorolt Bécsújhelyre, ahol 1449-ben említik először nevét, utóbb tanácstag lett. Hiteles műve nem maradt ránk. Neki tulajdonítanak három táblaképet, prófétamedaillonokat, egy eltűnt Mária-képet, valamint egy Menekülés Egyiptomba c. kompozíciót. – Irod. Genthon István: A régi magyar festőművészet (Vác, 1932); Radocsay Dénes: A középkori Magyarország táblaképei (Bp., 1955),