Kezdőlap

Mikola Antal (19. sz.): a Nemzeti Színház táncosa 1846 – 51 között. A korabeli sajtó sokat foglalkozott személyével és előadott csárdás, valamint egyéb m. karaktertáncait dicsérőleg említette. Társastáncokat is szerk., így többek között 1851-ben mutatta be Kedvderítő c. koreográfiáját, amelyet Perrey Jánossal készített. 1851 után egy ideig vidéken működött társastánctanítóként, 1854 utáni sorsáról nem tudunk. Egyike volt a szabadságharc körüli idők lelkes m. táncpropagandistáinak.