Kezdőlap

Mikolai Angyal István (?? 1475 után): altárnokmester. Ismeretlen származású budai polgár, aki elsősorban marhakereskedelemmel foglalkozott (emiatt a pozsonyi Renes Istvánnal hosszú pert folytatott), de a kincstári igazgatásban is tevékenyen részt vett. 1446-ban, 1454-ben, 1468-ban budai bíró, 1461-ben nagyszebeni, 1466-ban körmöci, 1467-ben nagyszebeni pénzverőispán, 1471-ben altárnokmester, 1475-ben budai pénzbíró. – Irod. Kubinyi András: A városi rend kialakulásának feltételei és a főváros kereskedelme a 15. század végén (Tanulmányok Budapest múltjából, XV., Bp., 1963).