Kezdőlap

Milasovszky Béla (Szomolnok, 1900. ápr. 21.Bp., 1973. júl. 30.): bányamérnök, egyetemi tanár, a műszaki tudományok doktora (1960). Felsőfokú tanulmányait Sopronban a Bányászati és Erdészeti Főisk.-n végezte. A főisk. bányagéptani és mechanikai tanszékén tanársegéd 1926-tól 1933-ig. Az Állami Földmérés szervezetében 1933-tól 1950-ig dolgozott felelős beosztásban. 1950-től 1959-ig a miskolci Nehézipari Műszaki Egy. geodéziai tanszékének, 1959-től 1968-ig a geodézia és bányaméréstan tanszékének tanszékvezető tanára. Foglalkozott geodéziával, kiegyenlítő számítással, fotogrammetriával és földrajzi helymeghatározással. Szakmai eredményeiről közel hetven tudományos dolgozata jelent meg. Tagja volt az MTA Geodéziai Tudományos Bizottságának. Oktatói és szakmai munkásságáért számos kitüntetést kapott. – Irod. Kolozsvári Gábor: M. B. emlékére (A Nehézipari Műszaki Egy. Közl. 1. sorozat, Bányászat, 22. kötet 1975. 1. füzet).