Kezdőlap

Miles Mátyás (Medgyes, 1639. febr. 21.Nagyszeben, 1686. okt. 1.): jogtudós, nagyszebeni városi tanácsos. Itthon és külföldön tanult, 1658-tól medgyesi rektor. 1661-ben mint Kemény János fejedelem magántitkára, diplomáciai feladatokat is kapott. Apafi fejedelemsége idején is teljesített diplomáciai szolgálatot. Naplóját (1682) kiadták az Erdélyi Országgyűlési Emlékekben (XVII., Bp., 1875 – 98). Több munkája kéziratban maradt.- F. m. Siebenbürgischer Würg-Engel… (Hermanstadt, 1670).