Kezdőlap

Milkó Vilmos (Óbecse, 1878. ápr. 6.Bp., 1956. okt. 5.): sebész, az orvostudományok kandidátusa (1952). Orvosi tanulmányait a bp.-i egy.-en végezte és 1900-ban szerzett orvosdoktori oklevelet. 1901-ben Pertik Ottó kórbonctani intézetében dolgozott, és Dollinger Gyula sebészeti klinikáján. 1903-tól a Rókus Kórház I. sebészeti osztályán Navratil Imre és Herczel Manó mellett működött. 1908-tól a bp.-i Park Szanatórium sebész-főorvosa. Az Orsz. Munkásbiztosító Pénztár sebész szakértője volt. 1920-tól 1928-ig a Németvölgyi úti Állami Tüdőbeteggyógyintézet és Rokkant Kórház, 1929-től a Madarász utcai gyermekkórház, 1933-tól 1943-ig a Maglódi úti kórház sebész-főorvosa. 1928-tól az Orsz. Társadalombiztosító Intézet (OTI), majd a Szakszervezetek Társadalombiztosítási Központja (SZTK) balesetkártalanítási szaktanácsának sebész szakértőjeként, 1952-től haláláig a Fővárosi Tanács munkaképességcsökkenést véleményező bizottságának tagjaként működött. 1928-tól 1944-ig az Orvosi Hetilap társszerk.-je, ennek gyakorlati mellékletét szerkesztette. Az Orsz. Közegészségügyi Tanács r. tagja, a Közkórházi Orvostársulat t. tagja volt, 1925-től egy.-i magántanár, 1936-ban egy.-i c. rk. tanár. Az Orvosegészségügyi Szakszervezet Sebész Szakcsoportjának 1949 – 1950-ben és 1952 – 1954-ben elnöke volt. A Magyar Sebészet c. folyóiratnak 1955- től haláláig a főszerk.-je. Számos közleménye az általános és hadisebészet, valamint a gyermeksebészet kérdéseivel foglalkozott. A baleseti kártalanítás szakértője volt. – Irod. Pommersheim Ferenc: Elnöki megnyitó (Sebész Szakcsoport Nagygyűlése, I. Bp., 1950); Rubányi Pál: M. V. (Magy. Sebészet, 1958. 7. sz.); Salgó Kálmán: A Magyar Sebész Társaság 50 éve (Sebész Szakcsoport Nagygyűlése I., Bp., 1958).