Kezdőlap

Milleker Bódog (Versec, 1858. jan. 14.Salzburg, Ausztria, 1942): régész, helytörténész. Szegeden 1877-ben tanítói oklevelet szerzett, 1878-tól Fehértemplomban, 1883-tól Versecen tanító. 1877-ben kezdet rendszeresen foglalkozni helytörténeti és régészeti kutatásokkal. Megszervezte a verseci városi múz.-ot és könyvtárat. 1894-től múzeumőr s a könyvtár kezelője. Több ezer, főleg őskori tárgyat gyűjtött és összeállította a délvidéki régiségleletek forrásjegyzékét. Régészeti, helytörténeti és földrajzi cikkei jelentek meg a szakfolyóiratokban. Számos önálló műve jelent meg m. és német nyelven. – F. m. Geschichte der kön. Freistadt Werschetz (I – II., Werschetz, 1886. magyarul és szerbül is megjelent); Délmagyarország őskori régiségleletei (Temesvár, 1891); Délmagyarország a rómaiak alatt (Temesvár, 1893); Délmagyarország régiségleletei a honfoglalás előtti időkből (I – II., Temesvár, 1897 – 1906); A vattinai őstelep (Temesvár, 1905); A törököknek első betörései Délmagyarországba Zsigmond és Albert királyok idejében és Keve és Krassó vármegyék megszűnése, 1393 – 1439 (Temesvár, 1914); Kulturgeschichte der Deutschen im Banat, 1716- 1918 (Versec, 1930). – Irod. Willvonseder Kurt: Felix M. (1858 – 1942) und sein literarisches Schaffen (Salzburg, 1953).