Kezdőlap

Milleker Rezső (Versec, 1887. ápr. 17.Bp., 1945. máj. 8.): földrajztudós, egyetemi tanár. Tanulmányait a bp.-i, párizsi, berlini és göttingeni egy.-en folytatta. Középisk. tanári oklevelének megszerzése után 1910-ben bölcsészdoktorrá avatták. Mint a bp.-i egy. földrajzi tanszékének tanársegéde 1909-ben tanulmányutat tett Grönlandban, majd 1911 – 13-ban Kisázsiában. 1914-től a debreceni egy. földrajztanára. Létrehozta az egy. meteorológiai szolgálatát, az egy.-i nyomdát, internátust, menzát és megszervezte az egy.-i ifjúság testnevelését. Az egyen először biztosított helyet a m. néprajz oktatásának. 1925-ben megalapozta Debrecenben az ország első nyári egy.-ét. A Magyar Földrajzi Társaság alelnökeként szerk. a Földrajzi Közleményeket, megindította, majd a Földrajzi Társaságnak átadta a Földgömb c. népszerű folyóiratot. Hankiss Jánossal együtt indította meg a Debreceni Szemlét, kezdeményezte a Gea, majd az Ismeretlen világok c. könyvsorozatot.- F. m. A vulkanizmus teóriái (Szeged, 1910); Utam Izland szigetén (Bp., 1912); A politikai földrajz alapvonalai (Debrecen, 1917); A meteorológiai kutatás. gyakorlati jelentősége (Debrecen, 1934); Székelyföldi problémák (Debrecen, 1934); Modern honismeret (Bp., 1936); Néprajzi térkép és nemzetiségi kataszter (Bp., 1936); A székely „tizesek” (Debrecen, 1939); Idegenforgalom és kultúra (Bp., 1942); A magyar falu kultúrája (Debrecen, 1944).