Kezdőlap

Miltényi László (Bp., 1901. jan. 8.Bp., 1936. febr. 19.): botanikus. Tanulmányait a bp.-i egy. bölcsész-, majd orvoskarán, utóbb a magyaróvári gazdasági ak.-n, végül a műegy.-en végezte. 1926-ban mezőgazdászi, 1931-ben doktori oklevelet szerzett. Gyakornok, tanársegéd, majd adjunktus lett a műegy. növénytani tanszékén. A mezőgazdasági növények szövet- és fejlődéstana terén végzett kutatómunkát. – F. m. Szövetfejlődéstani vizsgálatok gabonaféléken (Botan. Közl. 1931); A mutáció kérdés jelenlegi állása (Kísérletügyi Közl., 1933).