Kezdőlap

Mindszenthi Gábor (16. sz.): Szapolyai János király belső embere. Királyának 1540 ben Budáról Gyulafehérvárra tett útját és halálát napló alakban leírta. (Kiadta Kemény József gr.: Erdélyország történeti tára, I., Kolozsvár, 1837, Újabb kiadás: Balló István bevezetésével, Magyar Könyvtár, 168. Bp., 1900).