Kezdőlap

Mircse János, Barátosi Mircse (Barátos, 1834Velence, Olaszo., 1883. jan. 21.): szabadságharcos, történetkutató, gyűjtő. Tanulmányai után csatlakozott a szabadságharc katonáihoz. Világos után színészrársulattal Bukarestbe, onnan Konstantinápolyba ment, majd Piemontba költözött. 1859-ben Klapka m. légiójának katonája; 1860-ban Garibaldi tüzérkapitánya; Palermo bevételének és a volturniói csatának egyik hőse. 1865-től 1867-ig az olasz rendőrség politikai osztályának tisztviselőjeként az emigránsok ügyeivel foglalkozott. Később az MTA megbízásából az olasz levéltárakban fellelhető m. iratanyag feltárásán dolgozott. Kossuth és Klapka, 1867 után Eötvös József közoktatásügyi min. is támogatta történeti kutatásait. Munkálatai főleg Zsigmond kir., Mátyás és Bethlen Gábor korára terjedtek ki. Halála után az MTA megvásárolta másolatait, amelyek egy része különböző forráskiadványokban látott napvilágot. – F. m. Történelmi adatok Capistranoi Sz. János életéhez (Esztergom, 1869); Venedig und Ungarn (Wien, 1878); Oklevéltár Bethlen Gábor diplomáciai összeköttetései történetéhez (szerk. Óváry Lipót, Bp., 1886).