Kezdőlap

Misángyi Ottó (Pécs, 1895. ápr. 20.Sankt Gallen, Svájc, 1977. nov. 30.): tanár, edző. Atlétikával foglalkozott és a Magy. Atlétikai Szövetség jegyzője volt (1914). Orosz hadifogságból való hazatérte után a Ferencvárosi Torna Club (FTC) atlétáinak vezetője, 1922-től a tornatanárképző tanfolyamon, a Testnevelési Főisk. megszervezésekor a hármas vezetőbizottság tagja, 1925-től a főisk.-n az atlétika tanára, közben kereskedelmi ak.-i tanfolyamot és jogot végzett. A Magy. Atlétikai Szövetség orsz. szakfelügyelője (1921-32), alelnöke (1929–32). A Testnevelési Főisk. ig.-ja (1941–45), az Orsz. Sport Központ vezetője és a Nemzeti Sport Bizottság elnöke volt. Ny-ra távozott (1945). Sankt Gallenban telepedett le (1947), ahol atlétaedző és előadó. Mint atlétikai versenybíró részt vett a VIII., párizsi, a IX., amszterdami, a X., Los Angeles-i és a XI., berlini nyári olimpián. – F. m. Az angol testnevelésről helyszíni tapasztalatok alapján (Bp., 1928); A nevelő testgyakorlatok tanító anyaga… (I–IV., Kmetykó Jánossal, Bp., 1929); Az újkori atlétika története (I., Bp., 1932); A testnevelés jelentősége a közművelődésben (Bp., 1935); Az időmérés az atlétikában (Bp., 1939); Népiskolai testnevelés (Kmetykó Jánossal, Bp., 1943).